Usměrňovač
Schéma
Jednocestný usměrňovač     Dvoucestný usměrňovač
 
Ovládání
Typ
Frekvence
Kondenzátor C1, C2
Rezistor R1, R2
Záznam dat
Kamera